Stuani remató a la red un saque de esquina en el '87 para adelantar al Espanyol