Schuster ficha por el Dalian Yifang chino de Carrasco y Gaitán

Schuster ficha por el Dalian Yifang chino de Carrasco y Gaitáncuatro.com