Machín: "Si conseguimos puntuar sería un 'fiestón' redondo"