El FC Barcelona se adhiere al Pacte Nacional pel Referèndum