Aleix Vidal desmiente que fuese a dedicar un gol a la Guardia Civil