Lamentables insultos de hinchas del Madrid a la llegada del Barça a Madrid