Sebastián, a Lucía: "Físicamente eres un suspenso alto"