Areia: “He comido chorizo porque no como carne y había cochinillo”